Tibetiečių kalbos abėcėlė – mandala

Abėcėlė – mandala
Vaizduoja tibetiečių kalbos abecelę ir žodžio sandaros struktūrą. Viršuje pavaizduotos visos įmanomos viršprirašomos grafemos, apačioje – visos poprirašomos grafemos, kairėje – priešdėliai, dešinėje – priesagos ir antrinės priesagos, viduryje – pačios šakninės grafemos.
2 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.